• 27.03.2015 KOPCIUSZEK
  Produkcja: USA,
  Godziny seansów: 15:00
 • 27.03.2015 BÓG NIE UMARŁ
  Produkcja: USA,
  Godziny seansów: 19:00
 • 28.03.2015 KOPCIUSZEK
  Produkcja: USA,
  Godziny seansów: 14:00
 • 28.03.2015 KOPCIUSZEK
  Produkcja: USA,
  Godziny seansów: 16:00
 • 28.03.2015 BÓG NIE UMARŁ
  Produkcja: USA,
  Godziny seansów: 18:00
 • 29.03.2015 KOPCIUSZEK
  Produkcja: USA,
  Godziny seansów: 14:00
 • 29.03.2015 KOPCIUSZEK
  Produkcja: USA,
  Godziny seansów: 16:00
 • 29.03.2015 BÓG NIE UMARŁ
  Produkcja: USA,
  Godziny seansów: 18:00
 • 30.03.2015 KOPCIUSZEK
  Produkcja: USA,
  Godziny seansów: 14:00
 • 30.03.2015 KOPCIUSZEK
  Produkcja: USA,
  Godziny seansów: 16:00
 • 30.03.2015 BÓG NIE UMARŁ
  Produkcja: USA,
  Godziny seansów: 18:00
 • 31.03.2015 KOPCIUSZEK
  Produkcja: USA,
  Godziny seansów: 16:00
 • 31.03.2015 KOPCIUSZEK
  Produkcja: USA,
  Godziny seansów: 18:00
 • 31.03.2015 BÓG NIE UMARŁ
  Produkcja: USA,
  Godziny seansów: 20:00
 • 01.04.2015 KOPCIUSZEK
  Produkcja: USA,
  Godziny seansów: 18:00
 • 01.04.2015 BÓG NIE UMARŁ
  Produkcja: USA,
  Godziny seansów: 20:00

REPERTUAR

SELMA
KOPCIUSZEK
DOM


Małopolska Sieć Kin Cyfrowych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013