OFICJALNE OTWARCIE SALI WIDOWISKOWEJ PO REMONCIE

10.02.2019

OFICJALNE OTWARCIE SALI WIDOWISKOWEJ PO REMONCIE

Po zakończeniu prac budowlanych i remontowych prowadzonych w budynku Dąbrowskiego Domu Kultury w okresie od lipca 2018 r. do końca stycznia 2019 r. odnyło się uroczyste oficjalne otwarcie, w którym wzięli udział zaproszeni goście. Wsród nich zaszczycili swoją obecnością w tym bardzo ważnym dla kultury dąbrowskiej, historycznym dniu: Wiesław Krajewksi – Poseł na Sejm RP, Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski, Stanisław Ryczek – Zastępca Burmistrza Dąbrowy, dyrektorzy instytucji (Jadwiga Kusior – Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, Anna Fido – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie, Grażyna Marek – Wicedyrektor PSP nr 1, Bogusław Marek – Dyrektor PSP w Smęgorzowie), prezesi organizacji i stowarzyszeń (Mariusz Micek – Spółdzielnia Mieszkaniowa, Elżbieta Wiatr – Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego – współorganizaotor uroczystości, Marian Łączyński – Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów), samorządowcy (Marcin Kądzielawa – Rada Osiedla nr 2, radna Rady Miejskiej Józefa Taraska), kierownicy instrytucji samorządowych (Renata Bączek - „Senior +”, Andrzej Giza – ARiMR, zarazem radny Rady Powiatu Dąbrowskiego), członkowie zarządu Stowarzyszenia Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego – beneficjenta jednego z grantów: Stanisław Stroński i Edmund Wilk. Wsród gości byli związani z realizacją zadań inwestycyjnych: Andzrej Kita – inspektor nadzoru budowlanego, wykonawcy: Stanisław Nowak (Zakład Remontowo-Budowlany w Dąbrowie Tarnowskiej), Jerzy Fido („Sanit-Bud” w Dabrowie Tarnowskiej).
Podczas uroczystości Pawe Chojnowski – Dyrektor DDK i Sekretarz STKPD przedstawił szczegółowo zadania remontowo-budowlane składające się na inwestycje w budynku „Sokoła”, następnie wraz z Elżbietą Wiatr – Prezeską STKPD podziękowali imiennie najbardziej zasłużonym dla realizazji zadań. Wyróżnieni zostali: Poseł Wiesław Krajewski, Burmisrz Krzysztof Kaczmarski i jego zastępca Stanisław Ryczek, Agnieszka Świątek – Główna Księgowa DDK i społeczna księgowa STKPD, przekazano również pisemne podziękowania nieobecnym: Małgorzacie Bąba – Skarbnikowi Gminy, Jackowwi Saratowi – radnemu RM obecnej kadencji i Przewodniczacemu RM poprzedniej kadencji, w kórej podejmowano kluczowe decyzje finansowe odnośnie zabezpieczenia inwestycji, Dariuszowi Lizakowi – Przewodniczącemu Rady Miejskiej, w czasie realizacji zadań inwestycyjnych wykonawcy przyłącza gazu do budynku DDK. Specjalne podziękowanie przekazano Hotelowi „Cristal Park” w Dąbrowie Tarnowskiej – sponsorowi bankietu.
Gratulacje dla dyrektora Dąbrowskiego Domu Kultury i Prezeski Stowarzyszenia Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego za pomyślne doprowadzenie remontu do szczęśliwego finału złożyli na scenie Poseł Wiesław Krajewski i Burmistrz Krzysztof Kaczamarski.
Krótki opis zrealizowanych zadań:
1. “Remont budynku Dąbrowskiego Domu  Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej”, wartość - 497.600,00 PLN (dotacja 300.000 PLN), Program Operacyjny „Infrastuktura domów kultury” (instytucja zarządzająca - Narodowe Centrum Kultury), beneficjent – DDK, wykonawca -  Zakład Remontowo-Budowlany w Dąbrowie Tarnowskiej Stanisław Nowak, główne elementy zadania: odbudowa drenażu, izolacja pozioma i pionowa, osuszenie fundamentów i ścian, remont piwnic, klatki schodowej (osuszenie, odgrzybienie, malowanie, wymiana instalacji elektrycznych, wod.-kan), rozdzielnie elektryczne na I piętrze, biura, toalety na I piętrze, odnowienie kabiny projekcyjnej, sali lustrzanej, poprawa elewacji.
2. “Budowa nowej sceny w sali widowiskowej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z zapleczem scenicznym”, wartość - 157.440,08 PLN (dotacja 125.952,00 PLN), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, beneficjent – STKPD, wykonawca – Zakład Remontowo-Budowlany w Sieradzy Ryszard Pochroń, główne elementy zadania: budowa nowej sceny (bezpiecznej, estetycznej, funkcjonalnej, z atestowaną wykładziną idealną dla tancerzy), odbudowa zaplecza techniczno-sanitarnego (węzeł sanitarny z umożliwieniem korzystania przez osoby niepełnosprawne na wózkach), remont kapitalny garderoby, toalety przy garderobie, magazynu na zapleczu, modernizacja oświetlenia i sterowania kurtynami w sali widowiskowej, zmiana wizerunku - malowanie, wyposażanie w reflektory sceniczne LED i nowoczesny mikser cyfrowy, wymiana rozdzielni.

← Powrót