KLIMATYZACJA W SALI KINA „SOKÓŁ”

01.07.2019

KLIMATYZACJA W SALI KINA „SOKÓŁ”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom widzów kina, uczestników imprez kulturalnych odbywających się w sali Kina „Sokół” Dąbrowski Dom Kultury znacznie poprawił komfort użytkowników, zlecając montaż klimatyzatorów.
Od dziś działają dwa urządzenia, planuje się montaż kolejnych (1-2 w zależności od oceny funkcjonalności pracy urządzeń). Wykonawcą jest „Install-Mark” Marek Kazek. Klimatyzacja sali kinowej była zaplanowana w pierwotnym zakresie prac przewidzianych w ramach remontu budynku DDK (Program Operacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 r.), jednak redukcja przyznanej kwoty w stosunku do zapisanej w kosztorysie pierwotnym o 50% (z oczekiwanych 600 tyś. zł przyznane 300) zmusiła beneficjenta do podjęcia w porozumieniu z właścicielem – Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej dramatycznych decyzji o wycięciu kilku zaplanowanych uprzednio działań. Jednym z nich była klimatyzacja sali widowiskowej. Udało się jednak pozyskać środki w ramach przychodów własnych (głównie ze sprzedaży biletów do kina w ostatnim półroczu dzięki dobremu programowaniu repertuaru – szczególnie jesienią 2018 r.) w celu realizacji tego bardzo pilnego i ważnego zadania, które cały czas uważane było za priorytetowe.
Po modernizacji sali kinowej wraz z kapitalnym remontem toalet i garderoby oraz licznymi i czekającymi całe dziesięciolecia na wykonanie pracami remontowymi na klatce schodowej, w kabinie projekcyjnej, sali lustrzanej i piwnicach to kolejny ważny krok cywilizacyjny w kierunku unowocześnienia siedziby domu kultury i kina w Dąbrowie Tarnowskiej.
Następny bardzo istotny i wyczekiwany etap to sfinalizowanie sieci monitoringu wizyjnego w celu poprawienia bezpieczeństwa w budynku jak i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, co pomoże w skutecznej walce z przestępczością dąbrowskiej policji i będzie wsparciem mieszkańców osiedla Kościuszki oraz uczestników ruchu drogowego – głównie na parkingu DDK i drogach dojazdowych do niego. O to starać się będzie i usilnie zabiegać dyrekcja domu kultury w najbliższym czasie.

 

← Powrót