WE WRZEŚNIU BATALIA 4.EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MAŁOPOLSKI – SZANSA DLA DĄBROWY I SZCZUCINA W SFERZE KULTURY

04.08.2019

WE WRZEŚNIU BATALIA 4.EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MAŁOPOLSKI – SZANSA DLA DĄBROWY I SZCZUCINA W SFERZE KULTURY

W 4. Edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski mieszkańcy zgłosili rekordową liczbę zadań – aż 239! Już wiadomo, że w lipcu 233 z nich przeszły wstępną weryfikację, wśród nich zadanie przygotowane przez dwie instytucje kultury z Powiśla Dąbrowskiego dla dwóch gmin: Dąbrowy Tarnowskiej (DDK) i Szczucina (Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek). Tym razem nieco inaczej wygląda dystrybucja środków publicznych. Do tej pory beneficjentami były podmioty działające w obszarze subregionu tarnowskiego, w edycji 2020 – w obszarze powiatów.
Zadanie zatytułowane „Kalejdoskop twórczego działania” obejmuje formy edukacyjne i integracyjne w sferze kultury, pierwszym filarem jest cykl spotkań wzorowanych na krakowskich salonach poezji, promujących dobrą lirykę w połączeniu z balladą, muzyką klasyczną a zarazem przybliżaniem sylwetek znanych aktorów i aktorek lokalnej publiczności. Drugi filar to sprawdzone w okresie dwóch poprzednich edycji duże koncerty plenerowe, znane z 2 i 3.edycji BO w gminach: Dąbrowa, Radłów i Żabno (w stolicy Powiśla dzięki poparciu zadań odbyły się cieszące się dużą frekwencją koncerty lipcowe „Zakopowera” i Sławomira).
Na wdrożeniu i realizacji zadania „Kalejdoskop twórczego działania” skorzystają mieszkańcy gmin: Dąbrowa Tarnowska i Szczucin, jest to szansa na nową jakość w sferze kultury. Warunkiem powodzenia jest poparcie zadania w głosowaniu, które na specjalnych kartach i on-line odbędzie się w dość krótkim terminie 9-30 września. Zadanie konkuruje z dwoma innymi na terenie powiatu dąbrowskiego, więc nie będzie to sprawa prosta i łatwa. Przypomnijmy, że można tylko raz oddać głos (tylko na jedno zadanie), w przeciwnym wypadku głosy będą unieważnione… Zachęcamy do poparcia naszego projektu! Obie instytucje kultury: DDK i SCKiB od początku września wejdą w kampanię promocyjną, której celem jest informacja o zadaniu i pozyskanie jak największego dla niego poparcia mieszkańców powiatu.

 

← Powrót